Sønderport 7

3 private lejemål
Kvm ifølge BBR: 267

Årlig lejeindtægt ca. 193.000.-