Rådhusgade 27
2 private lejemål
Kvm ifølge BBR: 201

Årlig lejeindtægt ca. 159.300.-