Rådhusgade 10

3 private lejemål
Kvm ifølge BBR: 246

Årlig lejeindtægt: 215.100.-