Bredgade 7A-D
7 private lejemål
Kvm ifølge BBR: 569

Årlig lejeindtægt ca: 475.200.-