Bredgade 30

2 private lejemål
Kvm ifølge BBR: 180

Årlig lejeindtægt ca: 132.000.-